Gå til forsiden
 

Helsepædagogisk Sammenslutning


Helsepædagogik er en pædagogik, der retter sig mod børn med vidtgående handicaps. Som udtrykket antyder, er der tale om en metode, en pædagogik, der forsøger at virke helbredende ind på det handicappede barn.

 

 

 

 

 

Filosoffen og åndsforskeren Rudolf Steiner holdt i 1924 et kursus for læger og pædagoger omkring denne special-pædagogik og lagde dermed grunden til den helsepædagogiske bevægelse. Bevægelsen er udbredt i mere end 40 lande med mere end 600 institutioner.

 

 

 

 

Der skelnes imellem Helsepædagogikken, som arbejder med det helbredende element og retter sig mod børnene og Socialterapien, der retter sig mod voksne og hvor der er fokus på inkluderende fællesskaber.

 Se også http://www.uddannelsemarjatta.dk/, som tilbyder uddannelser inden for helsepædagogik.

 


Ny tidskrift for helsepædagogik og social terapi som ønsker belyse samtidsspørgsmål udefra et antroposofisk grundsyn.

KAIROS vil gerne være et tidsskrift for alle der arbejder på antroposofisk inspirerede institutioner, i beslægtede sammenhænge eller på anden måde interesserer sig for dette arbejde.
KAIROS vil gerne være i takt med tiden, forstået på den måde, at indholdet skal være vedkommende og relevant og nutidigt, så medarbejdere og andre interesserede kan se sig selv og deres egen virkelighed i det.
Indholdet i KAIROS må gerne være af en karakter, der ikke forudsætter et dybt og mangeårigt kendskab til antroposofien, og således kan læses og umiddelbart forstås af alle. Samtidig ser KAIROS det som sin opgave at formidle den sundhedsfremmende pædagogiske impuls, der ligger i Helsepædagogisk kursus og en lang række andre foredrag og bøger af Rudolf Steiner.
KAIROS vil gerne være det naturlige talerør for, hvad der rører sig i den Helsepædagogiske bevægelse, det oplagte sted for information, formidling og annoncering.
KAIROS ser det som sin opgave, at formidle nyheder, begivenheder og i det hele taget relevante sammenhænge i det Nordiske Helsepædagogiske arbejde, såvel som det arbejde der foregår i andre lande.

Gå til KAIROS´ hjemmeside her