Gå til forsiden
 

 

NORDISK ALLKUNST
Kunst – Idræt – Kultur / KIK-festival
Danmark 2017 

2017 var Danmark igen værtsland for den impuls som gennem 14 år har strømmet gennem de Nordiske lande som et fælles inklusionsprojekt.

En impuls om et socialt allkunstverk hvor alle deltagere, uanset sprog, kultur og handicap har samme værdi og betydning, en festival hvor vi mødes i intensive og inspirerende dage, i ”samlæring” og skabende i en fælles samhørighed.

Projektgruppen genom årene bestået af repræsentanter fra de Nordiske lande, både beboere og medarbejdere. Vi har bevidst ønsket at stærke medinddragelse, delagtighed og inkludering der beboer og medarbejdere sammen skaber en festival. Dette arbejde har været en stor udfordring og opgave der vi gennem inspirationsmøder og netværksmøder fundet talsmænd, som ude fra den virkelighed og tidsånd som nu råder varigt ”ambassadører” fra forskellige lænder og virksomheder og medansvarlige til at KIK-festivalen med temaer, indhold og program vokset frem. Ambassadørerne er bindeleddet mellem planlægningsgruppen og deltagerne i virksomhederne.

På KIK - festivalen 2015 blev vi præsenterede for H.C. Andersen og arbejdede med flere af hans eventyr. Ønsket var nu at føre det videre som noget mere fordybende i et fælles større teaterstykke. Noget at arbejde sammen om og forberede hjemmefra. Idræt, natur, leg og bevægelse skulle naturligvis også være en del af programmet og de smukke omgivelser, land, vand og by med dets historie skulle også flettes ind i ugens program.

K som Kunst: Snedronningen blev vores valg. Gennem fælles dramamøder og en engageret dramagruppe lykkedes det at få alle 7 scener fordelt på forskellige virksomheder. Vi øvede hver for sig og da vi kom til Fuglsø blev det hele sat sammen under intensive og arbejdsomme dage.

I som Idræt: Fodbold, gymnastik, dans, hockey, løb, vandreture og leg var hver dag en del af idræt. En stor fodboldturnering og opdagelse i naturen og havet omkring os var spredt ud over dagene fra morgen til aften.

K som Kultur: Udflugt til slotsruinen i Kalø Vig foregik i regnvejr men med højt humør. Byvandring og rundvisning på glasmuseet i Ebeltoft, besøg på Fregatten Jylland med drabelige fortællinger fra en svunden tid.

Vi startede hver morgen med et spændende indlæg om dagens tema. Katharina Karlsson fortalte om Kunst, Sonny Ferm om Idræt og Dag Balavoine om Kultur og sådan genså vi 3 af grundpersonerne i den impuls der startede tilbage i 2003 i Järna, som et ”Socialt Allkunstverk”.

I begyndelsen af 2018 begynder så planeringen af den kommende Allkunst- festival som nu for tredje gangen kommer at blive i Danmark 2019. Det smukke Fuglsø kommer også da at vare vært for glade og kreative deltagere fra de skandinaviske lænder. Tema kommer at vokse frem i Inspirationsmødende som denne gang også kommer at forlægges i nabolænder som Finland og Island.     

                                                                                                                                  

For projektgruppen

        Anne-Lene Jappe          Sonny Ferm

NORDISK ALLKUNST 2015

 

 

At ville vokse med hinanden, fra, medborger til medmenneske

 

I juni 2015 arrangeres det 7. allkonstverk– denne gang på Fuglsøcentret i Danmark.

Allkonstverket vender sig til mennesket – til det alment menneskelige som er kernen i os alle med eller uden funktions nedsætning.

Nordisk allkonstverk har eksisteret siden 2003 og har som mål at give mennesker med funktions nedsætning mulighed for at mødes og sammen fylde 6 dage med teater, dans, musik, håndværk, samtale, friluftsaktiviteter uanset individuelle og sociale begrænsninger.

To motiver har været vore vigtigste drivkræfter fra begyndelsen:

-                     Delagtighed i kulturlivet for alle.

-                     Integration: mange konferencer handler om udviklingshæmning -

                    men få er for og med de udviklingshæmmede!

Projektet gennemførte tre ”midsommermøder” i Järna, Sverige, tre møder i Norge, hvor et fælles teaterprojekt med vor egen ”Peer for alle” samlede os. Nu er det tiden til at tage springet videre til Danmark.

 

I de 12 år der er forløbet, siden arbejdet med allkonstverket begyndte, er der sket meget for mennesker med funktions nedsætninger: En egen FN konvention fastslår grundlæggende rettigheder og i mange lande har en national handleplan sørget for at de specielle behov tilgodeses, så at en så normal livsførelse som muligt sikres.

Det findes høje ambitioner og et velorganiseret støtte- og servicesystem som tilgodeser det specielle, praktiske og en funktionel integration.

 

Vi vil mere!

Mange mennesker med psykisk udviklingshæmning fortæller om ensomhed, uro, stress, angst, depression.

Men de udtrykker frem for alt ønsker om at bidrage med deres individuelle tanker og formåen, viljen til at være rigtigt med og blive taget på alvor som medmennesker.

Og vi medarbejdere? Når vi løsner lidt på vore professionelle ”sikkerhedsbeklædning” så er det måske lignende følelse vi oplever. Spørgsmål om (hvis?) frihed, integritet, professionelt og medmenneskeligt ansvar, kan vi ikke længere gemme bort.

 

Allkonstverket har i alle år været inkluderende, et sted hvor vi mødes som mennesker. Medarbejdere eller brugere bliver sekundære roller, vi er fremfor alt deltagere i en uge med intensiv øvelse på alle planer. Vi forenes i fælles oplevelser, opdagelser og en ny læreproces som er gensidig!

Selv den oprindelige projektgruppe har igennem årene udviklet sig og”ALLKUNST 2015” planlægges i en fælles proces, imellem tilbudsbrugere, frivillige og medarbejdere på de involverede steder.

Projektgruppen bidrager med erfaringer og formelle færdigheder – Initiativgruppen, der består af ambassadører fra alle hjørner af Norden, med idéer, kritik, begejstring og netværk til brugere og borgere rundt omkring i deres nærmiljø. I fællesskab skaber vi indholdet til en spændende, lærerig og hyggelig uge sammen. Planlægning af festival, tid og sted for at mødes, kultur, livsspørgsmål– der skal findes plads til lidt af hvert!

 

Sidst, men ikke mindst, har det altid været et bærende element for festivalen, at vi lægger vægt på at præsentere os selv og den kultur vi repræsenterer, for hinanden. Der vil således altid være mulighed for at forberede og afvikle indslag under festivalen. Ofte vil det være kulturelle indslag som teater, musik, digte, dans og billedkunst, men det kan også være i form af medbragte produkter fra værksteder, som kan sælges på en markedsdag på festivalen

 

 

Historie:

 

”Midsommarmøderne” i Sverige, Järna:

2003             Att mötas

 

2005             Med varandra – för varandra

 

2007             För varandra – i världen

 

 

”Per for alle” i Norge (Gålå och Sundvollen):

2009             Vad är det att vara sig själv i grunden?

 

2011             När var jag som mig själv, den hela, den sanna?

 

2013             Var finns kärnan i lökens alla skal?

 

Nordisk Allkunst i Danmark

 

2015 – 2017 – 2019

 

Fakta:

 

 • Projektet har samlet imellem 250 og 500 personer hvert andet år siden 2003.

   

 • Der har været deltagere fra Danmark, Norge, Sverige, Rusland, Letland, Estland, Finland, Åland, Tyskland, Skotland og Island.

   

 • I Danmark har projektgruppen og initiativgruppen mødtes 2 gange. En gang til adventsmøde ved Bredeshave ved Præstø og en gang på Fulglsø centeret på Mols. Hver gang med omkring 30 engagerede deltagere fra hele Norden. Vi planlægger yderligere møder til høsten 2014 og omkring påske 2015.

   

 • Projektgruppen består af 8 medarbejdere ved forskellige institutioner rundt omkring i Norden. Til gennemførelse af de primære funktioner i gruppen, er der en mandatgruppe bestående af 5 personer fra Danmark.

   

 • Initiativgruppen består af brugere, ledsagere og frivillige fra hele norden. Der er godt 25 personer i denne gruppe.

   

 • Nordisk Forbund for Helsepædagogik og Socialterapi står bag arrangementet, der henvender sig bredt til alle typer af institutioner og borgere, som måtte have interesse for initiativet.

   

 • At samle borgere med nedsat funktionsevne fra hele Norden er en stor opgave, også økonomisk. Igennem årene er det lykkedes at skaffe fondsmidler, så der har kunnet gives transporttilskud til mennesker, der skal rejse over store afstande. Alle fra projekt og initiativgruppe arbejder frivilligt, men her er der også udgifter til transport og ophold, som er nødvendige for at få ligeværdighed integrationen imellem de mange aktører til at fungere. Det er derfor nødvendigt, at vi har sponsorer fra erhvervsliv og fonde, hvis det skal lykkes.

   

 • Bidragsyderne har hidtil været:

   

  Nordisk kulturfond

  EU kulturfond

  ILG (S)

  Almänna arvsfonden (S)

  Victoria fonden (S)

  Kempe Carlgrenska (S)

  Insikt (S)

  Rudolf Steiner Stiftelsen (N)

  Barne og Ungdomsdirektoratet (N)

  Nordisk Forbund for Helsepædagogik og Socialterapi

  Svensk Forbund for Helsepædagogik og Socialterapi

   

  Den største enkeltbidragyder er Nordisk kulturfond, EU samt B&U direktoratet i Norge. I al væsentlighed er det dog deltagerne, der betaler for festivalen.

  Fondsmidlerne bruges primært til at sikre, at det er muligt for deltagere fra fjerne hjørner af Norden at deltage på lige fod i forberedelse og afvikling af festivalen, samt tilskud til frivilliges rejse og opholdsomkostninger.

   

  Til forberedelse af festivalen 2015 har vi indtil nu modtaget kr. 50.000.- der primært går til afvikling af møder i Danmark. Udgifterne til møder er betragteligt forøget, grundet vores forsøg med involvering og inklusion i forberedelsesprocessen. Det virker imidlertid, som en rigtig god investering, der både bringer ny inspiration og energi i projektet, og også skaber god grobund med hensyn til rekruttering af deltagere, via ambassadører rundt omkring på de forskellige deltagende virksomheder.

   

  På vegne af Projektgruppen

  Sonny Ferm

  Projektleder  sof@marjatta.dk tlf. +45 20513860

  Carsten Ørting Andersen

  Sekretær  carstenoerting@gmail.com tlf. +45 52900584

  Er du på Facebook kan du også følge Nordisk Allkunst her: www.facebook.com/PeerForAlle2013/?fref=ts