Gå til forsiden
 

Om Helsepædagogisk Sammenslutning

 

 

Helsepædagogisk Sammenslutnings formål er - med udgangspunkt i Rudolf Steiners menneskebillede - at styrke og videreudvikle helsepædagogikken og socialterapien i arbejdet med børn, unge og voksne med særlige behov.

 

 

 

Arbejdet omfatter udveksling af erfaringer og repræsentation af de helsepædagogiske og socialterapeutiske bestræbelser overfor offentligheden.

 

Med udgangspunkt i disse formål indgår foreningen i et samarbejde med ”Det Nordiska Förbundet för läkepedagogik och socialterapi” ved Järna i Sverige og med ”Konferenz für Heilpädagogik und Sozial Therapie” ved Den Frie Højskole for Åndsvidenskab ved Goetheanum, Dornach i Schweiz.

 

Helsepædagogisk Sammenslutning består af samtlige medlemmer, som repræsenteres ved højest 2 medlemmer fra hvert medlemssted. For koordineringen og kontakt til offentligheden, vælges der en sekretær på den årlige generalforsamling.

 

Der afholdes 4 møder om året, hvor der arbejdes med aktuelle problemstillinger for medlemmerne og hvor der nedsættes udvalg, der arbejder med forberedelse af pædagogiske stævner, som afvikles hvert andet år.

 

 

Regnskabsfører er Sonny Ferm, Trommeslagervej 12, 4660 Store Heddinge
Mail: sof@marjatta.dk

 

Webansvarlig er Allan Elm, Hertha Levefællesskab, Landsbyvænget 2A, 8464 Gallten. Tlf.: 40 89 03 83 Mail: allan.elm@hertha.dk 
 


Ny tidskrift for helsepædagogik og social terapi som ønsker belyse samtidsspørgsmål udefra et antroposofisk grundsyn.

KAIROS vil gerne være et tidsskrift for alle der arbejder på antroposofisk inspirerede institutioner, i beslægtede sammenhænge eller på anden måde interesserer sig for dette arbejde.
KAIROS vil gerne være i takt med tiden, forstået på den måde, at indholdet skal være vedkommende og relevant og nutidigt, så medarbejdere og andre interesserede kan se sig selv og deres egen virkelighed i det.
Indholdet i KAIROS må gerne være af en karakter, der ikke forudsætter et dybt og mangeårigt kendskab til antroposofien, og således kan læses og umiddelbart forstås af alle. Samtidig ser KAIROS det som sin opgave at formidle den sundhedsfremmende pædagogiske impuls, der ligger i Helsepædagogisk kursus og en lang række andre foredrag og bøger af Rudolf Steiner.
KAIROS vil gerne være det naturlige talerør for, hvad der rører sig i den Helsepædagogiske bevægelse, det oplagte sted for information, formidling og annoncering.
KAIROS ser det som sin opgave, at formidle nyheder, begivenheder og i det hele taget relevante sammenhænge i det Nordiske Helsepædagogiske arbejde, såvel som det arbejde der foregår i andre lande.

Gå til KAIROS´ hjemmeside her