Gå til forsiden
 

Steder med Helsepædagogik og Socialterapi

 


Tornsbjerggård

Trivsel - Begejstring – Glæde.

Tornsbjerggård er et arbejds-og bofællesskab for udviklingshæmmede

voksne, beliggende i landlige omgivelser.

Vi er pt. 16 beboere fordelt på fire bogrupper.

Vi har velfungerende værksteder indenfor køkken, bageri, keramik og havehold.

Desuden har vi i 2012 plantet en større æbleplantage.

På Tornsbjerggård lægger vi ud over værkstedsarbejdet stor vægt på kunstneriske og

kulturelle aktiviteter, som indgår på naturlig måde i både arbejdslivet og fritiden.

 

Se mere på www.tornsbjerggaard.com  Mail: mail@tornsbjerggaard.dk

 

Tlf: 86 55 04 05 – Tornsbjergvej 98; 8350 Hundslund

Køres efter GPS opgiv adressen: Hadrupvej 64

Tornsbjerggård, Helsepædagogisk Sammenslutning

 

 

 


 

 

 

 

Hadruplund


Hadruplund danner rammen om et opholdssted for 14 børn og unge i alderen 0 til 23 år og et bosted for 6 voksne.
  • Vi tilbyder desuden intern skole, som ud over døgneleverne har plads til 4 dagelever.
  • For dageleverne tilbyder vi dagbehandling og aflastning
  • Vore værksteder for voksne omfatter: trykkeri, vævestue, køkken og have.
  • Vi tilbyder STU-forløb.
Læs mere om Hadruplund på vores hjemmeside www.hadruplund.dk

Kontakt: info@hadruplund.dk

Hadruplund Helsepædagogisk Sammenslutning

  

HERTHA LEVEFÆLLESSKAB                     

Et inkluderende fællesskab

 

Hertha Levefællesskab startede i 1996 og integrerer i landsbyform voksne psykisk udviklingshæmmede med såkaldt normale.

I 2016 bor vi ca. 150 mennesker, heraf er de 26 psykisk udviklingshæmmede. Desuden har 12 eksterne brugere deres daglige arbejde på vores værksteder.

Værkstederne er følgende – næsten alle med overskriften ”fra jord til bord”: landbrug med køer og mejeri, gartneri, bageri, køkken, vaskeri, drama/skuespil og vævestue/kreativt værksted samt et eksternt skolekøkkenværksted på den lokale folkeskole, hvor udviklingshæmmede er med til at lave varm mad hver dag til 100 børn i børnehave og skole.    


Find mere om os på www.hertha.dk


Hertha - Helsepædagogisk Sammenslutning

Rudolf Steiner - Skolens Specialklasser i Århus


Vi er et heldagstilbud for børn med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder. Vi lægger vægt på kreativ undervisning og varme relationer. Nøgleordene for vores tilbud er begejstring og engagement. Skole og fritidsordning fletter sig ind i hinanden. Det skaber et sammenhængende dagsforløb med tryghed og forudsigelighed.

For nærmere oplysning, se Specialklassernes hjemmeside:

www.specialklasserne-aarhus.dk
Strandvejen 98. 8000 Århus C. Tlf.: 86 14 01 30
specialklasserne@sydskolen.dk


Specialklasserne på Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg


På Rudolf Steiner skolen  i Silkeborg har vi siden 1998 arbejdet med udviklingshæmmede børn sideløbende med skolens almindelige forløb.
Der er i indeværende skoleår (2011/2012) en 3.- specialklasse, og en 7/8. støtteklasse.
Vi regner med at der begynder en ny børnehave- specialklasse i august 2012.
Du er velkommen til at opsøge nærmere information på skolens hjemmeside hvor der også er mulighed for at klikke ind på specialklassens lille folder.

Specialklasserne er en naturlig del af fællesskabet på skolen. Vi deltager i de fælles aktiviteter, såsom morgensang, årstidsfester og forberedelser til disse, skolernes motionsdag og årlig udflugt til Møgelø. Til stor glæde for alle børn. Kunne du tænke dig at høre mere om specialklasserne på Rudolf Steiner skolen, er du altid velkommen til at ringe til Skoleleder Jes Juul Lauesen på 86800333
Lærer Henriette Lund Nielsen på 22632192   Helsepædagog Jannie Hazen på 2282686
Rudolf Steiner skolen 
Stavangervej 3
8600 Silkeborg
86 80 03 33
www.steinerskolen-8600.dk

Specialklasserne på Rudolf Steiner Skolen i Silkeborg - Helsepædagogisk Sammenslutning


Specialklasserne i Ølsted

Skolen tilbyder børnene en tryg og harmonisk hverdag i små klasser, hvor forudsigelighed og struktur skabes naturligt i form af faste, daglige rytmer, og hvor oplevelser i naturen, naturens elementer, vejret og årstiderne spiller en vigtig rolle i dagligdagen. Musik og kunstneriske fag er en integreret del af undervisningen på lige fod med obligatoriske fag som dansk, matematik, gymnastik og eurytmi (bevægelseslære). Skoledagen tager udgangspunkt i, at børnene skal styrke både deres faglige og kreative evner samt deres fantasi.

 Skoledagen går fra kl. 8 -12, og herefter er det muligt at komme i SFO. På de højere klassetrin går skoledagen fra kl. 8 -13. Ligeledes med mulighed for SFO efterfølgende. Den korte skoledag giver rig mulighed for en kombinations-ordning med skole og hjemmetræning. Endvidere kan den korte skoledag være et hensigtsmæssigt alternativ til de børn, som ikke kan rumme de længere dage i “heldagsskolerne”.

 Henvendelse til kollegiet Rudolf Steiner Skolens specialklasser i Ølsted, Ølstedgårdsvej 4A, 5672 Broby, tlf. 6269 2992 . Email: info@specialklasserne.dk

www.specialklasserne.dk

Eller til Rudolf Steiner Skolen i Odense, Lindvedvej 64, 5260 Odense S, tlf: 65 95 70 04 www: http://www.rss-odense.dk/


Sophiagård Elmehøjen

Ølstedgårdsvej 9

5672 Broby

tlf: 6269 2200

mail: kontor@sophiagaard.dk

Forstander: Anja Grage

http://www.elmehoejen.dk/index.php

http://sophiagaard.dk/

Bernards Hus
Tryghed – glæde - nærvær


- et bo og opholdssted på en biodynamisk dyrket gård, med frodige græsenge, grøntsager på marken, skrabene høns, hvæsende gæs og gumlende køer med kalve, rislende bæk og susende skov. Her kan du bo sammen med 6 andre og du kan får en arbejdsplads i landbruget eller en af tilbudene i kommunen.
Vi rummer let til moderat psykisk eller socialt udviklingshæmmede mennesker fra 17 år og opefter. Stedet kan bla. fungere som et fint springbræt til unge mennesker som via en institution skal ud og stå på egne ben.Værkstedet tager også mod eksterne brugere.

På vores hjemmeside www.bernardshus.dk og på facebook finder du mere om os og du kan kontakte os på

 

mail: kontor@bernardshus.dk
tlf.: +45 64 43 12 75
Bosted Bernards Hus
Nedermarken 8
5560 Aarup
 

Bernardshus - opholdssted på en biodynamisk gård   Bernardshus - opholdssted på en biodynamisk gård

 


 

Marjatta / Skole- og Behandlingshjemmet


Skolehjemmet ved Præstø Fjord er den centrale del af Marjatta med en boafdeling, skole og ungdomsuddannelse.
Der er i alt ca. 75 børn og unge, som bor og går i skole på Skolehjemmet. De ældste går på Marjattas Ungdomsuddannelse.

Skolehjemmet består af i alt 7 børne- og ungdomsgrupper. Bøgen og Linden er de 2 børnegrupper. Derudover er der daggruppen Lærken som er specielt rettet mod børn i børnehaveklasse - 3. klasse, som stadig er hjemmeboende. Boafdelingerne Birken, Skovbrynet, Skovvænget og Nimah Naust Huset er for de unge på Skolehjemmet. Der er ca. 7-10 børn og unge i hver gruppe og alle er i alderen 5-25 år.

 

Der lægges stor vægt på, at børnene og de unge bor i bor i så varme og trygge omgivelser som muligt, så de kan føle sig hjemme, hvor de bor. Dels fordi de har plads til at være sig selv og samtidig fordi de kan indgå i et givende socialt fællesskab.


Dagligdagen på Skolehjemmet er præget af meget bevægelse, musik og kunstnerisk udfoldelse. Derudover arbejdes der målbevidst med at styrke børnenes og de unges sociale evner, så de kan lære at begå sig på en værdig og ansvarlig måde overfor sig selv og andre. Endelig er dagligdagen opbygget meget forudsigeligt og overskueligt med en veksel mellem ro og aktivitet. Genkendelige rytmer og tilbagevendende højtideligheder skaber en ro i hverdagen og en rød tråd i tilværelsen, som giver en tryghed i livet.

Tilbuddets fysiske rammer

Marjatta Skole- og behandlingshjemmet er smukt beliggende ved Præstø Fjord, nær strand, skov og udsigt over åbne marker. Naturen og omgivelserne bliver flittigt benyttet, og blandt andet brugt til at følge årets gang.

Værdigrundlag

På Marjatta er den pædagogiske indsats og det overordnede idé-grundlag inspireret af Rudolf Steiners spirituelle livsanskuelse. Efter Steiners opfattelse har enhver – også handicappede – en indre sund kerne, som skal udvikles til størst mulig selvstændighed. Denne holdning afspejler en dybtfølt respekt for ethvert menneske, og er medvirkende på hele tilrettelæggelsen af dagligdagen på Skolehjemmet. Hele Marjattas værdigrundlag kan læses på www.marjatta.dk

  Marjatta / Skole- og behandlingshjemmet


Marjatta / Ristolahaven


Ristolahaven er navnet på Marjattas voksencenter i Bækkeskov. Husene i Ristolahaven hedder Bøgehuset, Damgårdshus, Fjordhuset og Pilehuset. Derudover hører landbruget og frilandsgartneriet også til Ristolahaven.
Bøgehuset, Fjordhuset og Pilehuset er alle §85 boenheder i henhold til Serviceloven med 6 beboere i hvert hus. Derudover er der bygget to selvstændige lejligheder til to beboere i tilknytning til Bøgehuset.
Damgårdshus er en §108 boenhed, og her bor der også 6 beboere.

Tilbuddets fysiske rammer

Ristolahaven ligger på Bækkeskovstræde i gå-afstand fra Skolehjemmet, Gården Strandhøj og Mejeriet. Husene optræder som 4 selvstændige boenheder, og de ligger naturskønt lige ved Præstø Fjord. Præstø by med butikker og caféer besøges ofte. Derudover har Ristolahaven samlingssalen Løvehuset, hvor der foregår sociale og kreative aktiviteter.

Værdigrundlag

På Marjatta/Ristolahaven mener vi, at det er værdifuldt at det udviklingshæmmede menneske har et rigt liv med mulighed for at udvikle sin personlighed og bruge egne ressourcer i et miljø, der skaber en rytmisk sammenhæng i livet og har det kunstnerisk skabende som bærende princip. Læs hele værdigrundlaget på www.marjatta.dk.

Marjatta / Ristolahaven


Marjatta / Sofiegården


I Næstelsø øst for Næstved ligger voksencenteret Sofiegården. Husene i Sofiegården hedder Odiliegården, Hasselhøj og Hybenholt. Derudover er der altså både et lille væveværksted samt et stort aktivitetsværksted i tilknytning til Sofiegården.

Odiliegården er en §108 boenhed i henhold til Serviceloven og her bor der 10 beboere. Både Hasselhøj og Hybenholt er §85 boenheder med 6 beboere i hvert hus.

Tilbuddets fysiske rammer

Geografisk er der en boafdeling og et lille væveværksted beliggende på Næstelsø Præstemark, mens to mindre boafdelinger samt et stort aktivitetsværksted er beliggende på Holmevej. Odiliegården og de 2 mindre boafdelinger Hasselhøj og Hybenholt ligger i gå-afstand fra hinanden.

På Holmevej er der udover de 2 boenheder og værkstederne en stor og dejlig sal, som bruges til sociale aktiviteter, bl.a. er der mulighed for film-aftener mv.

Værdigrundlag

På Marjatta/Ristolahaven mener vi, at det er værdifuldt at det udviklingshæmmede menneske har et rigt liv med mulighed for at udvikle sin personlighed og bruge egne ressourcer i et miljø, der skaber en rytmisk sammenhæng i livet og har det kunstnerisk skabende som bærende princip. Læs hele værdigrundlaget på www.marjatta.dk.

Marjatta / Sofiegården


Marjatta / Vidarslund


I den lille hyggelige landsby Vindbyholt mellem Præstø og Fakse ligger voksencenteret Vidarslund.
Boenhederne i Vidarslund hedder Breidablik, Gyldenkam og Idunhuset. Derudover er der et lille aktivitetsværksted samt et drivhusgartneri i tilknytning til Vidarslund.
Breidablik er en §108 boenhed i henhold til Serviceloven med 10 beboere. Gyldenkam er en §85 boenhed med 6 beboere. I 2007 blev der bygget en ny bolig på Vidarslund, som de ældre beboere flyttede over i. De har nu fået mere moderne og ældrevenlig boenhed. I 2008 blev det gamle Vidarslund ombygget, og hedder nu Idunhuset, det har givet plads til 7 unge mennesker fra Skolehjemmet som flyttede ind i starten af september 2008.

Tilbuddets fysiske rammer

Boenhederne i Vidarslund ligger lige op og ned af Aktivitetsværkstedet Vidarslund, samt ikke mindst frilandsgartneriet og drivhusgartneriet, i disse omgivelser og med den lille lund – Vidarslund, er der rig mulighed for at nyde årstidernes skiften og naturen omkring.

Værdigrundlag

På Marjatta/Ristolahaven mener vi, at det er værdifuldt at det udviklingshæmmede menneske har et rigt liv med mulighed for at udvikle sin personlighed og bruge egne ressourcer i et miljø, der skaber en rytmisk sammenhæng i livet og har det kunstnerisk skabende som bærende princip. Læs hele værdigrundlaget på www.marjatta.dk.

Marjatta / Vidarslund - gartneri


Marjatta / SampoVig

 

Marjatta / SampoVig

SampoVig er et af Marjattas fire voksencentre, beliggende i Store Heddinge på Stevns. Det er det eneste af Marjattas voksencentre som har bo - og aktivitetstilbud på samme sted. To af de fire bo - enheder, Tranekær og Svalebo er et § 108 tilbud med 7 beboere i hvert hus. Udover disse er der to andre enheder og to små lejligheder, alle § 85 i henhold til Serviceloven. I alt er der 31 beboere som bor og arbejder på SampoVig.

Tilbuddets fysiske rammer

SampoVig ligger i smukke landlige omgivelser. Det er tæt på den lille bys centrum, og beboerne kan gå til butikker mv. Samlingssalen bruges til mange forskellige aktiviteter, alt fra gymnastik og film til kor og koncerter. Ved flere lejligheder inviteres byens indbyggere til populære event, så som "Åbent Hus" og "Foredrag for Alle".

Værdigrundlag

På Marjatta / SampoVig mener vi, at det er værdifuldt, at et menneske med psykisk udviklingshæmning har et rigt liv med mulighed for at udvikle sin personlighed og bruge sine egne ressourcer i et miljø, der skaber en levende rytmisk sammenhæng i livet og har det kunstnerisk skabende som det bærende princip.

Se hele værdigrundlaget: www.marjatta.dk 
 

Marjatta / SampoVig


SOLHJORTEN

TRIVSEL LÆRDOM UDVIKLING


På Solhjorten er engagement, glæde og trivsel grundelementer for udvikling af krop, sjæl og ånd.

Skolen

Solhjorten er en specialskole for børn og unge med særlige behov, hvor der arbejdes ud fra Rudolf Steiners pædagogik.
Undervisningsforløbet tilrettelægges, så alle tre dele af mennesket i løbet af dagen, får tilstrækkelig næring og dermed bringes i en sund og harmonisk balance.

Solværkstedet

Er et botrænings – og projektorienteret værksted, hvor de voksne brugere lærer forskellige håndværk
at kende og dygtiggøre sig i hverdagens mange gøremål.

SOLHJORTEN

Kålundsvej 24
3520 Farum
4495 4650
post@solhjorten.dk
www.solhjorten.dk

 

Solhjorten - Helsepædagogisk Sammenslutning

 

Kronhjorten

Glæde, forudsigelighed, tryghed og kærlighed.

Kronhjorten er et unikt hjem for udviklingshæmmede børn. Børnene på Kronhjorten kan være her fra de er 7 til 18 år. På Kronhjorten bor der 5 børn. Desuden har vi en afdeling for unge voksne fra 18 til 25 år, som bor i Kronhjortens lejlighed. Vi bor på en gammel trelænget gård i den smukke natur i Slangerup i Hillerød kommune.

Vi ligger lige op af skoven med udsigt over marker. Vi har kaniner og  en urtehave, hvor børnene henter grøntsager om sommeren. Vores dejlige omgivelser giver plads til gode sanseoplevelser.

Det er vigtigt for os, at børnene har en tryg hverdag og at de føler sig set og værdsat. Vi giver vore børn en hverdag med stor forudsigelighed. Ud over vore dags-, uge- og årsrytme, arbejder vi med minutiøs planlægning med teech. Vi bruger tegn til tale. Vi spiser økologisk, gluten- og laktosefri kost.

Vi er en engageret medarbejdergruppe med mange års anciennitet på stedet og derved nært kendskab til børnene.

Kronhjorten

Lystrupvej 64

3550 Slangerup

Telefon: 48 27 90 01

Email: kronhjorten@mail.dk

Hjemmeside: www.bostedetkronhjorten.dk


Ny tidskrift for helsepædagogik og social terapi som ønsker belyse samtidsspørgsmål udefra et antroposofisk grundsyn.

KAIROS vil gerne være et tidsskrift for alle der arbejder på antroposofisk inspirerede institutioner, i beslægtede sammenhænge eller på anden måde interesserer sig for dette arbejde.
KAIROS vil gerne være i takt med tiden, forstået på den måde, at indholdet skal være vedkommende og relevant og nutidigt, så medarbejdere og andre interesserede kan se sig selv og deres egen virkelighed i det.
Indholdet i KAIROS må gerne være af en karakter, der ikke forudsætter et dybt og mangeårigt kendskab til antroposofien, og således kan læses og umiddelbart forstås af alle. Samtidig ser KAIROS det som sin opgave at formidle den sundhedsfremmende pædagogiske impuls, der ligger i Helsepædagogisk kursus og en lang række andre foredrag og bøger af Rudolf Steiner.
KAIROS vil gerne være det naturlige talerør for, hvad der rører sig i den Helsepædagogiske bevægelse, det oplagte sted for information, formidling og annoncering.
KAIROS ser det som sin opgave, at formidle nyheder, begivenheder og i det hele taget relevante sammenhænge i det Nordiske Helsepædagogiske arbejde, såvel som det arbejde der foregår i andre lande.

Gå til KAIROS´ hjemmeside her